phone +420 602 328 838 | mail_outline info@ipleiades.com

logo

Manažerský nástroj pro řízení výkonnosti a vztahů v týmu

Úspěšná firma potřebuje nejenom
kvalifikované pracovníky, ale také kvalitní týmy.

V personalistice běžně vynaložíme mnoho energie, času a peněz do našich lidí.
Děláme to proto, že víme jak moc kvalita našich lidí a kvalita jejich vzájemných vztahů ovlivňuje dosažené výsledky. Stačí to?

Táhneme za jeden provaz?

Řídíme vztahy?

Využíváme potenciál lidí?

​Pojďme zefektivnit své dosavadní snahy.
Pojďme novým způsobem využít potenciál týmu.

iPleiades řešení

Společně. Lépe. Efektivněji. iPleiades.

Dodáme manažerovi jistotu, že mezilidské vztahy ve svém týmu řídí tak, aby práce pro jeho lidi byla reálným obrazem kvality jejich života.

UKÁZKA

Táhneme za jeden provaz?

Soulad názorů členů týmu je základním
předpokladem, pro dosažení cílů týmu.
Riziko nejednotných názorů  týmu na priority hrozí snížením výkonu.
Zjištění a vizualizace míry  souladu názorů v týmu
během pár minut a nalezení cesty k nápravě,
je pro program iPleiades hračka,  protože používá statistické metody,
korelace a okamžité zobrazení v přehledných grafech.

 

UKÁZKA

Řídíme vztahy?

Vztahy uvnitř týmu, ovlivňují výkonnost celého týmu.
Pokud členové týmu mají mezi sebou negativní
vztahy v pracovní, či osobní rovině,
věnují velkou část energie jejich řešení a nedokáží se plně soustředit na pracovní výkony.
Program iPleiades umí pomocí sociometrické analýzy měřit sílu
a kvalitu vazeb mezi jednotlivými členy týmu, míru jejich vzájemné důvěry,
velmi přesně dokáže určit konkrétní roli každého jednotlivce a dává zcela
konkrétní návody na řešení.

 

UKÁZKA

Vvyužíváme potenciál lidí?

Soulad názorů členů týmu je základním předpokladem, pro dosažení cílů týmu.
Riziko nejednotných názorů týmu na priority hrozí snížením výkonu.
Zjištění a vizualizace míry souladu názorů v týmu během pár minut a nalezení cesty k nápravě, je pro program iPleiades hračka,
protože používá statistické metody, korelace a okamžité zobrazení v přehledných grafech.

 

Co jsme zač?

Jindra

Management výkonu pro leadery

Lídra z nikoho neuděláme, dokážeme však každého naučit projevit se v mezních situacích jako lídr. Lidé chtějí lídra a lídr řídí kvalitu vztahů v týmech. Žijeme z výsledků – nic na tom nezměníme. Zvolit si můžeme cestu, včetně kvality života měřené kvalitou mezilidských vztahů.

Tomáš

Psychologie a klinická terapie

Soudržnost a rozpad týmů má z pohledu psychologie jasné kořeny. Je to téma vládců a lídrů všech dob a úrovní. Propojení výstupů MBTI a 16pf je sice logické, ale jeho potenciál v práci lídra při formování kvality života jednotlivců v pracovních týmech, je dosud využívaný pouze u nás.

Juraj

Vzdělávání a rozvoj

Učíme se navzájem na denní bázi. Efektivita a užitek těchto procesů jsou predikcí úspěšnosti. Učit jen toho, kdo chce a ví proč a jak se zlepšovat, je možné. Chce to jen organizaci a tým řízený hodnotami. Vztahy a hodnoty jsou trumfem lídra.
Pokorny & Partner
Pokorný spol. s r.o.

Smetanova 235
251 69 Velké Popovice

info@ipleiades.com
+420 602 328 838